Анкета за учителите в системата на професионалното обучение, относно проблемите, пред които са изправени

Това запитване е организирано от участниците в Евопейски проект „Център за върхови постижения в професионалното обучение по микроелектроника“- ECoVEM. Запитването касае някои проблеми, пред които са изправени учителите в системата на професионалното обучение в Италия и в други европейски страни. Моля, посочете кои от тях отговарят на тези на българските учители. Моля, дайте идеи за […]