„Ромит“-ООД е основана през 1997г. в град Пловдив.
Основните дейности на фирмата са свързани с търговия и поддръжка на компютърна и офис техника, периферни устройства, сървъри и софтуер.
Фирмата успешно участва в разрабоката и внедряване на различни хардуерни и софтуерни решения за бизнеса и обучението.