News

Проект ECoVEM беше представен на европейското изложение Semicon Europa в Мюнхен

В рамките на ежегодното изложение Semicon се проведе ползотворна среща по проект ECoVEM. На срещата организирана от партньора по проекта Semi, които организират и световноизвестното изложение Semicon,бяха дискутирани актуални въпроси за статуса и бъдещото развитие на проекта. Бяха засегнати и актуални въпроси за професионалното обучение и взаимодействието на бизнеса с образователните институции. Беше подчертано значението […]

Анкета за учителите в системата на професионалното обучение, относно проблемите, пред които са изправени

Това запитване е организирано от участниците в Евопейски проект „Център за върхови постижения в професионалното обучение по микроелектроника“- ECoVEM. Запитването касае някои проблеми, пред които са изправени учителите в системата на професионалното обучение в Италия и в други европейски страни. Моля, посочете кои от тях отговарят на тези на българските учители. Моля, дайте идеи за […]