Анкета за учителите в системата на професионалното обучение, относно проблемите, пред които са изправени

Това запитване е организирано от участниците в Евопейски проект „Център за върхови постижения в професионалното обучение по микроелектроника“- ECoVEM.

Запитването касае някои проблеми, пред които са изправени учителите в системата на професионалното обучение в Италия и в други европейски страни.

Моля, посочете кои от тях отговарят на тези на българските учители.

Моля, дайте идеи за решение на проблемите и подобряване на условията на работа на преподавателите, както и кои институции от страната да включим в обсъждането и решаването на проблемите.

Можете да попълните анкетата тук.

Информацията, събрана чрез това проучване, ще бъде третирана поверително с оглед на европейския регламент за защита на личните данни.