Проект ECoVEM беше представен на европейското изложение Semicon Europa в Мюнхен

В рамките на ежегодното изложение Semicon се проведе ползотворна среща по проект ECoVEM.
На срещата организирана от партньора по проекта Semi, които организират и световноизвестното изложение Semicon,бяха дискутирани актуални въпроси за статуса и бъдещото развитие на проекта. Бяха засегнати и актуални въпроси за професионалното обучение и взаимодействието на бизнеса с образователните институции. Беше подчертано значението на повишаването на квалификацията на служителите на всички нива, като необходимост породена от съвременния пазар на труда.


Имахме удоволствието да дискутираме с представители на ЕС предизвикателствата, с които се срещат участниците в проект ECoVEM.
Не на последно място бяха отбелязани отличните резултати на различните работни групи на проекта.
В рамките на Semicon проекта беше представен от Prof. Manuel Castro, Imma Mirales и Maria Mavromoustakou.
Благодарим за гостоприемството на Semi в лицето на Maria Afsar за отличната организация о възможността за популяризиране на проекта.